Müsiad Header
  • Müsiad TV Linkedin
  • Müsiad TV Facebook
  • Müsiad TV Instagram
  • Müsiad TV Twitter
  • Müsiad TV Youtube
Müsiad TV Ara

< GERİ -Küresel Çağda Yeni Bir Hilfu'l-Fudul

MÜSİAD TV
MÜSİAD Filmleri

Küresel Çağda Yeni Bir Hilfu'l-Fudul

Ulusal sınırların bugün hala siyasal bir anlamı olabilir, fakat ekonomik bir anlamı yoktur. Bütün dünya bir tek ekonomiye, bir büyük pazar yerine dönüşmüş bulunuyor. Bu büyük pazarda üç tür insan vardır: Dünya nüfusunun yüzde 1'ini oluşturan tasarlayanlar, dünya nüfusunun yüzde 9'unu oluşturan üretenler ve dünya nüfusunun yüzde 90'ını oluşturan çalışanlar.

Küresel Çağda Yeni Bir Hilfu'l-Fudul